Heb ik bij het opstellen van een testament een volledig vrije keuze wat betreft de begunstigden?

3 februari 2016

Bij het opstellen van een testament heeft een erflater geen 100%-keuzevrijheid. Een eerste regel is dat er rekening moet gehouden worden met de reservataire erfgenamen zoals de kinderen of de echtgeno(o)t(e). Dit zijn erfgenamen die hoe dan ook recht hebben op een deel van je nalatenschap. Ze mogen via een testament niet volledig uitgesloten worden.

Indien er geen echtgeno(o)t(e), geen kinderen of geen ouders zijn, kan deze regel uiteraard niet spelen. Het lijkt dan vanzelfsprekend om iets na te laten aan de mensen die het meest voor ons hebben betekend: een dichte vriend, een verzorger, het ziekenhuis… Nochtans is enige waakzaamheid geboden.

De wetgever is immers op zijn hoede voor “erfenisbejegening” of “captatie”. Erfenisbejegening vindt plaats wanneer een persoon misbruik maakt van de zwakke gezondheid of leeftijd van een kwetsbare persoon en zijn “zorgpositie” gebruikt om zichzelf te bevoordelen. Dit is een vorm van bedrog en kan leiden tot de nietigheid van een testament. Veiligheidshalve heeft de wetgever dan ook bepaald dat sommige mensen niet opgenomen mogen worden in een testament.

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat