2 mei 2022

Het kantoor van de notaris Eric Deroose te Knokke-Heist heeft een vacature voor notariële stage

Voltijds

Wij vragen:

 • een dynamisch en enthousiast persoon
 • die kan werken zowel in groepsverband als zelfstandig
 • die in staat is om rechtstreeks contact te hebben met de cliënten
 • en zijn dossiers zelf beheert
 • basiskennis informatica  

Wij bieden:

 • goed werkkader
 • aangename sfeer
 • correcte verloning
 • maandelijkse opvolging van tijdschriften en artikels ivm notarieel recht
 • volgen van studiedagen en opleiding
 • opbouwend contact met alle materies binnen het notarieel recht
 • rechtstreekse contacten met het cliënteel door onder meer zelf consultaties te doen, zodat u ideaal wordt voorbereid op het notarisambt
 • bediendenstatuut met de voordelen van de cao notariaat

Het kantoor is zeer vertrouwd met stagiairs en is gewend om iemand die pas zijn diploma behaald heeft op te leiden en voor te bereiden op het vergelijkend examen.

U kan uw sollicitatie met cv opsturen naar het kantooradres te Knokke-Heist, Graaf d’Ursellaan 36 of bezorgen via e-mail op eric.deroose@belnot.be

Indien u solliciteert bij ons zal uw CV en motivatiebrief, die onder andere identificatiegegevens, gegevens betreffende het beroep en academisch curriculum/ studies bevatten, in onze databank 3 jaar bijgehouden worden om redenen van gerechtvaardigd belang. We kunnen gedurende deze termijn dan immers contact met u opnemen voor een nieuwe job opportuniteit binnen onze instellingen. Deze gegevens zullen niet uitgewisseld worden met derden, tenzij omwille van een wettelijke verplichting. U kan steeds alle rechten uitoefenen opgenomen in de GDPR met name, recht op inzage en informatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking, recht op rectificatie, recht op bezwaar en recht om klacht neer te leggen bij de toezichthoudende overheid, door onze functionaris van gegevensbescherming te contacteren via info@privanot.be. Wij zien erop toe dat al uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.

 Afdrukken