20 mei 2022

Zelfstandig administratief dossiermanager (M/V)

Deeltijds

Functieomschrijving:

  • De kandida(a)t(e)  is goed vertrouwd met  de DM-applicatie en andere applicaties op het e-notariaat en met de “post-acte”-formaliteiten.
  • Goede informaticakennis van oa Word en Excel is wenselijk

Wij bieden:

Stuur uw CV per brief of per mail:

Notaris Luc L. R. Marroyen

Louizalaan, 505 - 1050 Brussel 

Tel : + 32  (0)2 375 27 28 - FAX : + 32 (0)2 375 76 58

E-Mail : info@marroyen.be 

‘Indien u solliciteert bij ons zal uw CV en motivatiebrief, die onder andere identificatiegegevens, gegevens betreffende het beroep en academisch curriculum bevatten, in onze databank 3 jaar bijgehouden worden om redenen van gerechtvaardigd belang (Bv: contacteren voor een nieuwe job). Deze gegevens zullen niet uitgewisseld worden met derden, tenzij omwille van een wettelijke verplichting. U kan steeds alle rechten uitoefenen opgenomen in de GDPR met name, recht op inzage en informatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking, recht op rectificatie, recht op bezwaar en recht om klacht neer te leggen bij de toezichthoudende overheid, door info@privanot.be te contacteren. Wij zien erop toe dat al uw persoonsgegevens behandeld worden volgens de geldende Privacywetgeving.’

 Afdrukken