26 april 2022

Zelfstandige medewerk(st)er vennootschappen (part-time job) – Notarissen Brusselmans & Parent

Voltijds

Functieomschrijving:

 • U werkt van thuis uit en blijft per mail en telefoon beschikbaar en in verbinding met de notarissen.

Werkomgeving:

 • De werkuren variëren en zijn afhankelijk van de hoeveelheid (vennootschaps)dossiers. Het einde van een trimester is altijd iets drukker. Het aantal uren is ook te bespreken met de notarissen.
 • U aanvaardt de opdrachten waarvoor u gekwalificeerd bent en u beheert zelf uw agenda.
 • Uw werktijden zijn uiterst flexibel zodat u kunt zorgen voor een evenwicht tussen werk en privéleven.
 • Telewerk is de norm. Geen verplaatsingen.

Wij vragen:

 • Specialist in het vennootschapsrecht.
 • Het uitschrijven van akten statutenwijzigingen, fusie, splitsingen, enzovoort heeft voor u geen geheimen.
 • Het is niet strikt noodzakelijk om ervaring te hebben in deze materies. Modellen, opleiding en begeleiding kunnen worden voorzien.
 • U kan de akten in beide landstalen uitschrijven.
 • Indiensttreding zodra mogelijk.

Wij bieden:

 • Uurloon af spreken in functie van moeilijkheidsgraad van de dossiers en uw ervaring met deze materies.
 • Werk op zelfstandige basis.
 • Te bekijken als een mooie bijverdienste.

Solliciteer schriftelijk (uitsluitend per mail) met CV op volgend adres:  Notaris Didier Brusselmans, te 1082 Brussel (Sint-Agatha-Berchem), Soldatenstraat, 60. U wordt gecontacteerd. Gelieve alleen per mail contact op te nemen. E-mail didier.brusselmans@not-brusselmans.be

Indien u solliciteert bij ons zal uw CV en motivatiebrief, die onder andere identificatiegegevens, gegevens betreffende het beroep en academisch curriculum/ studies bevatten, in onze databank 3 jaar bijgehouden worden om redenen van gerechtvaardigd belang. We kunnen gedurende deze termijn dan immers contact met u opnemen voor een nieuwe job opportuniteit binnen onze instellingen. Deze gegevens zullen niet uitgewisseld worden met derden, tenzij omwille van een wettelijke verplichting. U kan steeds alle rechten uitoefenen opgenomen in de GDPR met name, recht op inzage en informatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking, recht op rectificatie, recht op bezwaar en recht om klacht neer te leggen bij de toezichthoudende overheid, door onze functionaris van gegevensbescherming te contacteren via info@privanot.be. Wij zien erop toe dat al uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.

 Afdrukken