pm

Officiële persmededeling

Vastgoedbarometer: wat waren de trends op onze vastgoedmarkt in de eerste helft van 2022?

7 juli 2022

Aantal transacties daalt in België en de drie regio’s

In de eerste zes maanden van 2022 waren er minder vastgoedtransacties in alle regio’s in vergelijking met dezelfde periode in 2021. De prijs van een huis steeg in de eerste helft van 2022 met +6,3% vergeleken met het jaargemiddelde van 2021. In het 2de trimester 2022 lag de huizenprijs wel wat lager dan in het 1ste trimester van het jaar. Dat blijkt uit de Vastgoedbarometer van de Federatie van het Notariaat (Fednot). Opvallend: het aantal kopers dat 30 jaar of jonger is, nam dit jaar toe in vergelijking met 2021.

Vastgoedactiviteit in ons land: -1,8%
In het 1ste semester van 2022 waren er in ons land -1,8% minder vastgoedtransacties land in vergelijking met dezelfde periode in 2021. Vooral in juni 2022 was het minder druk op de Belgische vastgoedmarkt: -12,7% minder transacties dan in juni 2021.
De vastgoedactiviteit daalde het afgelopen semester in de drie regio’s. In Vlaanderen ging het om een daling van -1,5%. In Wallonië was de daling iets groter: -2,5%. In Brussel was de daling beperkt: -0,3%.
Notaris Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be: “De daling van de vastgoedactiviteit is al bij al beperkt, maar het is wel lang geleden dat het aantal transacties er in alle regio’s op achteruit ging. Enkel na de eerste “coronalockdown”, vanaf maart 2020, zagen we de activiteit overal dalen. Het is niet onlogisch dat sommige kopers op de rem staan: de rentevoeten zitten in de lift, de energieprijzen swingen de pan uit en er heerst veel onzekerheid over hoe onze economie in de komende maanden zal evolueren.”  

Vastgoedactiviteit in de Vlaamse provincies
Het aantal transacties daalde in alle Vlaamse provincies, behalve in Oost-Vlaanderen. De vastgoedactiviteit steeg er met +1,9%. De kleinste daling viel te noteren in Antwerpen (-0,8%), de grootste daling in West-Vlaanderen (-4,2%).
Notaris Bart van Opstal: “Dat lag in het verlengde van het 1ste trimester 2022: toen was er in West-Vlaanderen al een daling van -1,6%. In Oost-Vlaanderen steeg de vastgoedactiviteit toen het meest: +7,8%.”

Gemiddelde prijs van een woonhuis in België: 314.666 euro (+6,3%)
Een woonhuis in ons land werd in het 1ste  semester 2022 gemiddeld +6,3% duurder in vergelijking met het jaargemiddelde van 2021.
Notaris Bart van Opstal: “Dat is nog steeds een stijging, maar als je rekening houdt met de inflatie, die 7,7% bedroeg, daalde de gemiddelde prijs in reële termen. In het 1ste trimester 2022 klokte de prijs af op 316.001 euro, dus iets hoger dan in het afgelopen trimester.”

Huizen in de regio’s
In Vlaanderen betaalden kopers in het 1ste semester 2022 gemiddeld 341.635 euro voor een huis. Het ging om een prijsstijging van +6,1% in vergelijking met het jaargemiddelde van 2021. Vergeleken met de eerste drie maanden van dit jaar, toen de gemiddelde prijs 342.699 euro bedroeg, daalde de prijs lichtjes.
In Brussel moesten kopers het afgelopen semester gemiddeld 565.866 euro betalen voor een huis. Zonder rekening te houden met de inflatie, ging het om een prijsstijging van +4,9% in vergelijking met het jaargemiddelde van 2021.
In Wallonië bleef de prijs voor een huis het goedkoopst: 228.383 euro, +2,5% in vergelijking met het jaargemiddelde van 2021.
Opvallend: rekening houdend met de inflatie van 7,7%, daalde de reële prijs van een huis in alle regio’s.

Huizen in de Vlaamse provincies
Bijna dezelfde trend in alle Vlaamse provincies: rekening houdend met de inflatie, daalde de reële prijs van een huis overal. Behalve in Limburg, waar de gemiddelde prijs van een huis met +8,0% steeg. Met een gemiddelde prijs van 293.630 euro in het 1ste semester 2022 bleef Limburg wel nog steeds de goedkoopste Vlaamse provincie. In de andere Vlaamse provincies lagen de prijsstijgingen onder het niveau van de inflatie: van +5,0% in Vlaams-Brabant tot +6,7% in Antwerpen.

Gemiddelde prijs van een appartement in België: 257.839 euro (+2,4%)
Een appartement in ons land kostte in het 1ste semester 2022 gemiddeld 257.839 euro: +2,4% in vergelijking met het jaargemiddelde van 2021. Rekening houdend met de inflatie, ging het om een reële prijsdaling van -5,3%.

Appartementen in de regio’s
In Vlaanderen klokte de gemiddelde prijs van een appartement af op 264.937 euro. Zonder rekening te houden met de inflatie, ging het om een prijsstijging van +2,4% in vergelijking met het jaargemiddelde van 2021.
In Brussel klokte de gemiddelde prijs van een appartement af op 275.321 euro (+1,5%).
In Wallonië ging het om 197.342 euro (+4,8%).

Appartementen in de Vlaamse provincies
Voor inflatie was er in West-Vlaanderen een lichte prijsdaling van -1,1% naar een gemiddelde prijs van 285.610 euro. In Vlaams-Brabant was de stijging het grootst: +6,3% naar een gemiddelde prijs van 285.344 euro.

Appartementen: nieuwbouw versus bestaand vastgoed in 2022
1 op 5 van de verkochte appartementen in ons land was een nieuwbouwappartement, zowat dezelfde verhouding als in 2021. Ook in Vlaanderen zagen we hetzelfde evenwicht: 21,6% nieuwbouw en 78,4% bestaand vastgoed. In Brussel lag het marktaandeel van nieuwappartement een stuk lager: 7,4%. In Wallonië dan weer een stuk hoger: 30,7%.  De gemiddelde prijs van een nieuwappartement bedroeg in Vlaanderen 317.224 euro. In Brussel klokte de prijs af op 326.810 euro. In Wallonië ging het om 249.189 euro.
Geen verrassingen: de gemiddelde prijs van een bestaand appartement lag een stuk lager. 251.972 euro in Vlaanderen, 271.300 in Brussel en 176.514 euro in Wallonië.

Nieuwbouwappartementen in Vlaanderen
Vlaams-Brabant was de duurste provincie voor een nieuwbouwappartement. De gemiddelde prijs klokte er af op 360.278 euro. De prijs steeg ook de meest in vergelijking met het jaargemiddelde van 2021: +9,3%.
Limburg was de goedkoopste Vlaamse provincie, met een gemiddelde prijs van 252.507 euro.

Gemiddelde leeftijd kopers
Wie tot nu toe in 2022 vastgoed kocht, was gemiddeld 39 jaar oud. Dit jaar was 29,8% van de kopers 30 jaar of jonger. In 2017 was het aandeel jonge kopers wat hoger (30,5%), maar - opvallend - in 2021 ging het ‘slechts’ om 27,9%. Het aandeel kopers van 51 tot 65 jaar oud, daalt in vergelijking met 2021. Toen ging het om 16,7%, nu 15%.
Notaris Bart van Opstal: “Jonge kopers waren de afgelopen maanden opvallend actief op de markt. Velen verwachten een verdere stijging van de rentevoeten. Jongeren springen nu nog snel op de boot om verdere verhogingen te vermijden.”
Jongeren kochten vooral in Oost-Vlaanderen, Limburg en  Antwerpen. 

Bron: Fednot

Kan je een schenking herroepen?

4 juli 2022

Ontdek het antwoord in onze nieuwe Notaristip!

Een schenking kan fiscaal heel interessant zijn. En het is bovendien ook een manier om bijvoorbeeld je kinderen een financieel duwtje in de rug te geven. Maar wat als je plots zelf in geldnood komt te zitten na je schenking? Of wat als je band met je begunstigd kind verslechtert? Kan je dan terugkomen op je schenking? Ontdek onze videotip!

Bron: Fednot

pm

Officiële persmededeling

Steeds meer Belgen verwerpen gratis een erfenis via een notaris

3 juli 2022

Maandelijks verwerpen ruim 3.400 Belgen kosteloos een erfenis via een notaris. Zo vermijden deze erfgerechtigden dat ze de schulden van de overleden persoon moeten betalen. Een kosteloze verwerping is enkel mogelijk voor erfenissen die niet meer waard zijn dan 5.219,21 euro.

Je bent niet verplicht om een erfenis te aanvaarden 
Als erfgerechtigde heb je drie opties: je kan de erfenis aanvaarden, verwerpen of aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving. De laatste optie is aangeraden als je niet zeker bent van wat er precies in de erfenis zit. De notaris zal een inventaris opmaken van de inkomsten en de schulden. Zo weet je waar je aan toe bent.

Een erfenis gratis verwerpen onder bepaalde voorwaarden
Weet je als erfgerechtigde zeker dat de erfenis meer schulden dan baten bevat, dan kan je de erfenis verwerpen. Het verwerpen van een deficitaire of kleine erfenis kan door een verklaring van verwerping op te laten maken door een notaris.
Je kan de erfenis kosteloos verwerpen als het bedrag dat je zou ontvangen, na aftrek van alle schulden, niet hoger is dan 5.219,21 euro.

Verklaring van verwerping wordt geregistreerd
De notaris schrijft de gegevens van de verklaring van verwerping in in het zogenaamde Centraal Erfrechtregister (kortweg CER). Dat register wordt beheerd door de Federatie van het Notariaat (Fednot).
Deze inschrijving in het CER is gratis voor de erfgerechtigde die onder de voorwaarde van een kosteloze verwerping valt. De kosten worden gedragen door een fonds dat door het notariaat is opgericht.
Als je de erfenis hebt verworpen, kunnen de schuldeisers van de overledene niet meer voor de betaling van de schulden bij je aankloppen.
Notaris Carol Bohyn, woordvoerder van Notaris.be: “Het volstaat dat de erfgerechtigde een kopie van de akte van verwerping aan de schuldeiser voorlegt. Gevolg is wel dat de erfgenaam afstand doet van alle goederen uit de nalatenschap van de overleden persoon. Persoonlijke spullen, denk maar aan foto’s, uit de nalatenschap opeisen, kan dus niet.”

173.403 Belgen hebben erfenis al gratis verworpen via een notaris
Uit cijfers van Fednot blijkt dat al 173.403 Belgen een verklaring van verwerping voor een notaris hebben afgelegd in de periode van maart 2018 tot april 2022. Dit zijn gemiddeld 3.468 Belgen per maand.
Het aantal erfgerechtigden dat de afgelopen jaren via een notaris een erfenis verwierp, zat in de lift. In 2019 ging het om 39.794 personen, in 2020 om 41.702 en in 2021 om 44.155 personen.

Hoeveel tijd heb je om een erfenis te verwerpen?
In theorie heb je als erfgenaam 30 jaar de tijd om een erfenis te verwerpen.
Notaris Carol Bohyn: “Maar je wacht best niet te lang. Anders bestaat het risico dat je iets doet dat als een zogenaamde stilzwijgende aanvaarding van de nalatenschap wordt aanzien. En dan moet je de schulden van de overledene toch nog betalen. Zo kan de overschrijving van een miniem bedrag van de
bankrekening van de overledene naar de bankrekening van de erfgerechtigde als stilzwijgende aanvaarding worden bestempeld.”

Er is nog een goede reden om niet te talmen met de verwerping van een nalatenschap: “ Als de erfgerechtigde zou overlijden zonder dat hij de nalatenschap heeft verworpen, dreigen zijn kinderen de dupe te worden”, aldus nog notaris Carol Bohyn.

Heb je al een erfenis verworpen?
Wanneer de notaris de verklaring heeft geregistreerd in het Centraal Erfrechtregister, komt de akte van verwerping ook automatisch terecht in je persoonlijke digitale kluis op https://www.izimi.be/nl/
Izimi bevat alle notariële akten sinds 2015. Via je Izimi kluis kan je de akte delen met wie je wil.

Alles weten over erfenissen? Ontdek onze rubriek ‘Mijn erfenis’.

Bron: Fednot

 
 
Notariskantoor immo

Bekijk onze 3821 aanbiedingen

Een woning kopen in alle vertrouwen begint op notaris.be

Of ga rechtstreeks naar een vastgoedaanbod

 

Thema's

Wonen

Op het punt om een woning te (ver)kopen of te (ver)huren?

Alles over wonen

Mijn erfenis

Alles wat je moet weten over erven

Alles over mijn erfenis

Successieplanning

Met zorg zijn vermogen overdragen

Alles over successieplanning

Schenken

Aan iemand schenken

Alles over schenken

Familie

Huwen of samenwonen?

Alles over familie

Scheiden en uit elkaar gaan

Wat als je uit elkaar gaat?

Alles over scheiden en uit elkaar gaan

Ondernemen

Klaar om te ondernemen?

Alles over ondernemen

De notaris

Hoe kan de notaris je helpen?

Alles over de notaris

 

Notaris TV

Al onze video's vindt u hier

De belangen van je kinderen uit een vorige relatie veiligstellen

De belangen van je kinderen uit een vorige relatie veiligstellen